Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποδοχή της Οι.Ομ.Κω ως μέλους στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ
(7 Φεβρουαρίου 2012)
Η Επιτροπή ΜΚΟ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Economic and Social Committee - ECOSOC-  United Nations) κατά την σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την  αποδοχή του αιτήματος  της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) να γίνει μέλος της ECOSOC που αποτελεί  σημαντικό φορέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει ιδρυθεί  το 1948. 

Η ένταξη αυτή της Οι.Ομ.Κω σε φορέα που επιδιώκει την προσφορά υπηρεσιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής προόδου για την ανθρωπότητα ταυτίζεται με τις αρχές και των  χιλιάδων ετών παράδοση του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής. Η  Οι.Ομ.Κω ως φορέας του Οικουμενικού Ελληνισμού θα προσφέρει με όλες τις δυνάμεις της για την επίτευξη των σκοπών της ECOSOC του ΟΗΕ  κινητοποιώντας όλους τους Κωνσταντινουπολίτες απανταχού της γης που συνεχίζουν την παράδοση παιδείας, πολιτισμού και φιλανθρωπίας με αφοσίωση στην ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.