Σάββατο 28 Μαΐου 2011

CEMAAT VAKIFLARININ BEKLENTİSİ SORUNLARINI GİDERECEK YENİ REFORMLAR

Cemaat Vakıf Yöneticileri ile Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’in Getronagan Ermeni Lisesi’nde Buluşması

Vakıflar Meclisi Üyesi Laki Vingas’ın Konuşması

Sayın Dr. Adnan Ertem
Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Meclisi Başkanı
Değerli Cemaat Vakıf Yöneticilerimiz,
Öncelikle vakıf yöneticilerimizin geçmiş Pesah ve Paskalya bayramlarını kutlarım.
Ermeni cemaatimizin tarihi ve değerli eğitim kurumlarından olan ve 1790 yılından beri eğitime hizmet veren Getronagan Lisesinde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.
Genel Müdürümüz geçen Ekim ayında göreve başladıktan sonra uygun bir zamanda cemaat vakıflarımızla ilgili bir buluşmayı sağlamamı istemişlerdi. Bu buluşma bugüne nasip oluyor.
Benim göreve başladığım 2009 yılından beri Genel müdür ve/veya Vakıflar Meclis üyelerimizle gerçekleşen ortak toplantıların beşincisini idrak etmekteyiz.
Bu geçen süre zarfında birçok gelişme sağlanmış, kurumlar arası ilişkiler tabana yayılarak doğrudan iletişim imkanı doğmuş, sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesinde diyalog müessesesi oluşturulmuştur.
Ayrıca bu dönemde en zor konulardan biri olan taşınmaz malların iadesinin görüşülmesi,2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı Vakıflar kanununun tanımı , uygulaması ve eksikleri tespit etme gibi önemli bir deneyim yaşanmıştır.
Anadolu’da küçük nüfusları ve taşımaya çalıştıkları büyük ve tarihi mesuliyetler arasında sıkışmış kalmış, kendilerini ifade etmekte zorlanan vakıflarımızla ilişkilerimiz geliştirilmiştir ve sorunları gündeme getirilmiştir.
5737 sayılı Kanunun sağladığı yeni imkanları kullandık, malumunuz taşınmaz alma-satma, yurt dışından bağış alma, ihtiyacı olan vakıflara yardım etme, ortak yatırım yapma, iktisadi işletme kurmak gibi imkanları uygulama fırsatını bulduk. Vakıflarımızın sosyal ve toplumsal görünürlülüğünü arttırdık.

Bu gelişmelere paralel olarak bazı ihtiyaçlarımızın ve sıkıntılarımızın halen mevcut olduğunu belirtirken bunların giderilmesi için ,açık bir platformda tartışılması ve görüş teatisinde bulunulması gerekmektedir.
Genel olarak cemaat vakıfları konusunda ifade edebileceğimiz temel sorunları görüşlerinize sunmak istiyorum.
1-İdarenin yetkisi ile mazbutaya alınmış vakıfların durumu,
2-Vakıflarımızın tüm hukuki kaderinin 1936 beyannamesine tabii tutulması ki vakfiye diye sayılan beyanın Antakya, Mardin gibi vakıflarda geçerli olmaması.
3-Yeni cemaat vakfı açma ve eskileri birleştirme imkanının sağlanamaması
4-Yurt dışı projelere ortak olunamaması
5-Taşınmazların iadesi ile ilgili uygulamanın yetersizliğinden dolayı ciddi tereddütlerin oluşması ve yeni bir hakkın sağlanması hususu
6-Geçerli olan seçim mevzuatının eksikliği ve muğlak olan ifadelere getirilen farklı yorumların yarattığı ciddi sorun ve tepkiler,
Yıllardan beri cemaatlerimizin bütünlüğünü yaralıyor, yönetim şeffaflığına gölge düşürüyor ve demokratik idarenin tesisini engelliyor olması.

Sayın Genel Müdürüm,
Aramızda bulunan vakıf yöneticilerimiz kendi cemaatlerinin desteği ve güvenini kazanmış insanlar olarak temsil yetkisine sahip kişilerdir. Bizler farklı kültür, farklı gelenek, farklı inançlara sahip olabiliriz ama aslında hepimiz birbirimizi tamamlayan bir bütünüz. Ülkemize ve değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Birbirimizin sorunlarına samimi bir şekilde yaklaşmak ve onları çözmek için birlikte hareket etme bilincine sahibiz.
Vakıf Yöneticilerimiz gönül seferberliği anlayışı içinde bu büyük mirası, taşımak ,korumak ve geliştirmek için bir nefer gibi çalışmaktadır.
Bu azim ve kararlılıkları için kutluyorum. Vakıf yöneticisi olmak takdir edersiniz ki bu büyük şehirde kolay bir görev değildir.
Bu görevi layıkıyla yapmaya çalışırlarken tabiidir ki vasi kurum olarak Siz Genel Müdürlüğe ihtiyaçlar bildirilecek ve desteğinizle sorunlar giderilecektir.
Çok yol kat ettik. Bunu ben şahsen yaşıyor ve gururla teyit ediyorum. Biliyorum ki vakıf yöneticilerimizde aynı inancı taşımaktadırlar.
Buna rağmen bazı reformların daha hızlı yapılması ve cemaatlerin ille de 1923 Lozan ve 1936 beyanname tarihleri ve anlayışı içinde kalmaları yerine , modern ve üretken toplumlar olarak ülkemizin siyasi, sosyal, akademik ve ticari hayatına bir an önce katılmalarını sağlayacaktır.
Sizlerin İstanbul Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar çalışmış olmanız, cemaat vakıfları ve yöneticilerini tanıyor olmanız kurumlarımız için büyük bir şanstır. Umarım bugünkü toplantımız da verimli olur .
Bu vesile ile cemaat taşınmazları iadesi konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için şükranlarımı ifade ediyor bugünkü toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor ve Getronagan Vakfı yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.