Κυριακή 15 Μαΐου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1800 - 1922) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"