Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΖΗΤΕΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Οικουµενική Οµοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Οµ.Κω)
∆ελτίο Τύπου
Αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών συναντήθηκε το Σάββατο 15 Μαΐου 2010 µε τον Υπουργό και αρµόδιο διαπραγµατευτή της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Εγκεµέν Μπαγίς.

Κατά την συνάντηση, από πλευράς της Οι.Οµ.Κω εκφράστηκε η αναγνώριση της αλλαγής του κλίματος και της στάσης της Κυβέρνησης της Τουρκίας προς την Ομογένεια της Πόλης.
Η αντιπροσωπεία της Οι.Οµ.Κω υπογράµµισε προς τον Υπουργό κ.Ε. Μπαγίς, ότι αναµένει την συνέχιση αυτής της πολιτικής και την επίλυση των σημαντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Ελληνική μειονότητα στην Τουρκία.
Η καταγραφή θετικών εξελίξεων στον τοµέα αυτό, θα βοηθήσει στην δημιουργία κλίµατος εμπιστοσύνης και στους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες.
Όμως, όπως σημείωσε η αντιπροσωπεία, για να υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση του πρωθυπουργού κ. Ρ.Τ. Ερντογάν, για επιστροφή των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών που εκπατρίστηκαν, η Κυβέρνηση της Τουρκίας θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα.
Μέτρα που αφορούν την υποστήριξη για την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση και του ανοίγματος των νοικοκυριών τους µε την εγγύηση της ασφάλειας, που δεν υπήρχε στο παρελθόν.
Επιπλέον συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως της εγγραφής στα Οµογενειακά Σχολεία των παιδιών Ελλήνων υπηκόων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Τουρκία, της κατάργησης των περιορισμών που υφίστανται τα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων υπηκόων.
Ο κ. Εγκεµέν Μπαγίς διατύπωσε την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να λύσει τα θέματα αυτά που τα γνωρίζει σε µμεγάλο βαθμό και τόνισε την ανάγκη της διατήρησης επαφής µε την Οι.Οµ.Κω.
Στη συνέχεια της συνάντησης µε τον κ. Υπουργό η αντιπροσωπεία της Οι.Οµ.Κω είχε ολιγόλεπτη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ρετζέπ .Τ. Ερντογάν στον οποίο αναφέρθηκαν σύντομα στα αιτήματα των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, δηλώνοντας ότι η Οι.Οµ.Κω µε ικανοποίηση παρακολουθεί την προσπάθεια που γίνεται από πλευράς της Κυβέρνησης που ηγείται ως προς τα Ανθρώπινα και Μειονοτικά δικαιώματα στην Τουρκία και προς την Ελληνική Μειονότητα.