Σάββατο 1 Μαΐου 2010

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΛΟΥΚΛΗ


Η Εφορεία των Νοσοκομείων Βαλουκλή προ διμήνου (Φεβρουάριος 2010) με ανακοίνωση της στον ομογενειακό τύπο δημοσιοποίησε έναν συνοπτικό οικονομικό απολογισμό για το έτος 2009.
Στην ανακοίνωση αυτή μεταξύ άλλων περιγράφεται η κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του ευαγούς ιδρύματος με την επισήμανση, ότι αυτή με εξαίρεση τα καταστήματα στην περιοχή Σταυροδρομίου δεν αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη.Συγκεκριμένα αναφέρεται: «…Τα υπόλοιπα ή είναι ασήμαντης αξίας ή μένουν ξενοίκιαστα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δύο χανίων στο Γαλατά, τα οποία εγκαταλείπονται από τους ενοικιαστές τους και παραμένουν κατά μεγάλο μέρος ξενοίκιαστα παρά τις συνεχείς ανακαινίσεις εκ μέρους του Ιδρύματος, καθώς η περιοχή έχει χάσει το παλιό της σφρίγος…»

Η παράγραφος αυτή ίσως τότε να μην ερμηνεύτηκε καταλλήλως. Όμως μία πληροφορία που κυκλοφορεί σε κύκλους της Πολίτικης ομογένειας, δίνει την εξήγηση της συγκεκριμένης αναφοράς.
Σύμφωνα με αυτή, η Εφορεία των Νοσοκομείων Βαλουκλή προχωρεί (ή ήδη προχώρησε) στην ενοικίαση του Μεγάλου Μπαλικλί Χαν (Buyuk Balikli Han) που βρίσκεται στον Γαλατά, για 49 έτη.
Ο καθορισμός των όρων της ενοικίασης ενός κοινοτικού ακινήτου ανήκει στην δικαιοδοσία της Εφορείας του βακουφίου, που έχει το ακίνητο. Η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων μπορεί να ασκήσει έλεγχο στους όρους ενοικίασης ή πώλησης ενός βακουφικού ακινήτου, για να εξακριβώσει εάν προστατεύονται τα συμφέροντα του βακουφίου.
Επομένως, η ενοικίαση του συγκεκριμένου ακινήτου από την Εφορεία των Νοσοκομείων Βαλουκλή είναι νομότυπη. Εγείρεται όμως το ερώτημα εάν η ενοικίαση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (49 έτη) είναι ηθικά ορθή. Διότι μία τόσο μακρόχρονη ενοικίαση που ξεπερνά και τον βιολογικό κύκλο παραγωγικότητας του ανθρώπου, ουσιαστικά ισοδυναμεί με άδηλη «μεταβίβαση» του ακινήτου.
Για την περίπτωση «πάει γάντι» η γνωστή φράση πρώην Έλληνα υπουργού που είχε πει «ό,τι νόμιμο είναι και ηθικό». Όμως η νομιμότητα είναι σαν το λάστιχο που τεντώνεται κατά τις συνθήκες. Ενώ η ηθική έχει τους δικούς της κανόνες και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει χρηστή διαχείριση της κοινοτικής ακίνητης περιουσίας.
Παράλληλα με την ηθική διάσταση υπάρχει και αυτή που αφορά το κοινό όφελος της κοινότητας.
Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να χαρακτηριστεί απαράδεκτη η μακροχρόνια ενοικίαση του εν λόγω ακινήτου είναι οι εξής:

1- Η Επιτροπή των Νοσοκομείων Βαλουκλή δεν κάνει εκλογές, παρ’ ό,τι οφείλει να πραγματοποιήσει σύμφωνα με τον τελευταίο βακουφικό νόμο και τον σχετικό Κανονισμό που ισχύει από 27/9/2008. Η Επιτροπή που καταστρατηγεί το δικαίωμα της Ρωμέϊκης κοινότητας να εκλέγει τις διοικήσεις των ιδρυμάτων της, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να δεσμεύει ένα κοινοτικό ακίνητο για τόσο μεγάλο διάστημα, με τους όποιους κινδύνους για την κυριότητα του μετά από 49 χρόνια.
2- Η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, σύμφωνα με σχέδια αναμόρφωσης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πρόκειται να αναβαθμιστεί και η αξία των ακινήτων αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία. Η Επιτροπή όφειλε να δημοσιοποιήσει τους όρους ενοικίασης του ακινήτου για να αξιολογηθεί εάν πρόκειται για συμφωνία που προστατεύει τα συμφέροντα του ιδρύματος και κατ’ επέκταση της Ρωμέϊκης κοινότητας.
3- Η ενοικίαση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί κακό προηγούμενο και για όποια άλλη επιτροπή Ρωμέϊκου βακουφίου, που στο μέλλον θα επικαλείται την περίπτωση του Βαλουκλή για να υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες ενοικίασης κοινοτικού ακινήτου.
4- Η ενοικίαση για 49 χρόνια, ανοίγει τις ορέξεις των διαφόρων κυκλωμάτων μαφίας της γης, που ενθαρρύνονται για να πιέζουν τις επιτροπές των Ρωμέϊκων βακουφίων, προκειμένου να επιτύχουν ανάλογες μακροχρόνιες εκμεταλλεύσεις κοινοτικών ακινήτων.
Για τους παραπάνω λόγους η μακροχρόνια ενοικίαση ακινήτου, από την Επιτροπή του ιδρύματος των Νοσοκομείων Βαλουκλή δεν μπορεί να είναι αποδεκτή.

Βέβαια η περίπτωση αυτή δεν είναι η μόνη που καλείται να δώσει εξηγήσεις η Επιτροπή του ιδρύματος.
Υπάρχει η πληροφορία ότι έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο του ιδρύματος, το οποίο προορίζεται για ιδιωτική σχολή νοσοκόμων. Και στην περίπτωση αυτή έχει επιλεγεί η αδιαφάνεια στον χειρισμό της υπόθεσης. Ουδείς από την Ρωμέϊκη κοινότητα γνωρίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την συγκεκριμένη συμφωνία.
Η Επιτροπή των Νοσοκομείων Βαλουκλή θα πρέπει άμεσα να σταματήσει την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος, σαν να πρόκειται ατομική ιδιοκτησία ενός εκάστου επιτρόπου και να αντιληφθεί ότι είναι κληρονομιά του Γένους που ανήκει σε όλη την Ομογένεια.
Η διάσταση αυτή θα έπρεπε να προβληματίσει ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του ιδρύματος, ο οποίος λόγω ηλικίας, εκ των νόμων της φύσης βρίσκεται στην δύση της σταδιοδρομίας του στην διοίκηση του ιδρύματος, διότι δεν νομίζουμε ότι ούτε ο ίδιος θα επιθυμούσε να τον καταγράψει η Ιστορία ως τον νεότερο εξωμότη Σταμάτ Ζιχνή.