Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

Η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΜΚΕ ‘’Αλληλεγγύη στους Ρωμιούς της Πόλης’’ πραγματοποιεί σεμινάριο στους τελειόφοιτους του Ζωγραφείου
Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλληλεγγύη στους Ρωμιούς της Πόλης» πραγματοποιεί σεμινάριο στους τελειόφοιτους του Ζωγραφείου με αντικείμενο την ‘Εισαγωγή στις Έννοιες των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της Διαχείρισης Κοινωνικών Πόρων’. Το σεμινάριο θα γίνει την Δευτέρα και Τρίτη, 26 και 27 Απριλίου, στον 5ο όροφο του Ζωγραφείου και θα το παρακολουθήσουν περίπου 15 μαθητές.
Το σεμινάριο είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα εισαγωγής των νέων ηλικίας 15 – 18 ετών στις έννοιες των σχέσεων τους με το περιβάλλον και στα εργαλεία αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή.


Διεξάγεται με βάση την διαλογική συζήτηση, με τους νέους να κάθονται σε στρογγυλό τραπέζι ώστε να συμμετέχουν στην συζήτηση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται από ελάχιστο 7 σε μέγιστο 15 άτομα. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αδιάλειπτη παρουσία και η θετική συμμετοχή στη συζήτηση, την οποία διευθύνει ο εισηγητής.


Το σεμινάριο εξελίσσεται σε 12 ενότητες. Η κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε διάστημα δύο ωρών. Στο Ζωγράφειο το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο οκτάωρες συναντήσεις. Η θεματολογία περιλαμβάνει ανθρώπινες σχέσεις, επικοινωνία, τρόπους επίλυσης προβλημάτων, προγραμματισμό, διαχείριση, πώληση, διαπραγμάτευση, δημόσιες σχέσεις, σχέδιο ζωής - βιωματική και επαγγελματικό προσανατολισμό.


Το σεμινάριο σχεδιάστηκε από τον κ. Γεώργιο Καμινάρη, σημερινό πρόεδρο της «Αλληλεγγύης» και υλοποιήθηκε στο παρελθόν σε εταιρεία πετρελαιοειδών στην Αθήνα και στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών.


Η «Αλληλεγγύη», μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου στο Ζωγράφειο, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες και άλλων φορέων στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι και των νέων που ήδη απασχολούνται επαγγελματικά.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αλληλεγγύη στους Ρωμιούς της Πόλης ιδρύθηκε τον Μάιο 2006 με σκοπό την αλληλεγγύη στους ομογενείς της Πόλης. Είναι αρωγό μέλος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, με την οποία συνεργάζεται στενά. Επιδιώκει να ενεργοποιήσει όχι μόνο Κωνσταντινουπολίτες, αλλά και Ελλαδίτες για την προώθηση των στόχων της που συνοπτικά περιγράφονται με τον τίτλο της.
Τρία είναι τα εξειδικευμένα θέματα την υλοποίηση των οποίων επεξεργάζεται σήμερα η «Αλληλεγγύη»:
• Το σεμινάριο ‘Εισαγωγή στις Έννοιες των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της Διαχείρισης Κοινωνικών Πόρων’
• Η διευκόλυνση των Προσκυνηματικών Επισκέψεων στην Κωνσταντινούπολη
• Η ενθάρρυνση του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Κωνσταντινούπολη
Όσοι ενδιαφέρονται για πρόσθετες πληροφορίες ή για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της «Αλληλεγγύης» μπορούν να επικοινωνήσουν στις ηλεκτρ. διευθύνσεις του Προέδρου Γιώργου Καμινάρη gfkam@hotmail.com ή του Γραμματέα Γρηγόρη Κεσίσογλου anatoli@hol.gr