Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ