Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

«ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»


Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και η Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής διοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Το Βυζάντιο και η καθ' ημάς Ανατολή" στο Καστρίτσειο Μουσείο - Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και Μ. Ασίας (Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη) στις 16 Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρες 10.30-14.00 και ~15.00-19.00.

Ομιλητές Ημερίδας
(με αλφαβητική σειρά)

Γιώργος Αναπνιώτης  (Αρχιτέκτονας –Ερευνητής) , Η Βυζαντινή εποποιία των ναυτικών πολεμικών γεγονότων  στον Κεράτιο, Βόσπορο και Προποντίδα.

Ευστράτιος Θεοδοσίου (Αν. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών), Η προσφορά του Βυζαντίου στις Θετικές Επιστήμες.

Στυλιανός Λαμπάκης (Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών), Ο Βυζαντινός Λόγιος : χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες.

Μαρία Λεοντσίνη (Κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών ερευνών, Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών), Προβολή και σύμβολα αρχαίων λαών, κρατών και  πόλεων  της καθ’ ημάς Ανατολής στο βυζαντινό θρησκευτικό  και πολιτικό περιβάλλον.

Τηλέμαχος Λουγγής (ομ. Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών ερευνών , Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών ),  Η Μ. Ασία, η βυζαντινή κοινωνία και ο στρατός.

Νικόλαος Μοσχονάς (ομ. Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Πολιτικοί προσανατολισμοί και ιδεολογικές αντιθέσεις στις παραμονές της Άλωσης.

Κωνσταντίνος Νιάρχος (Καθηγητής Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Αθηνών), Συνέχεια ή ασυνέχεια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζάντιο;

Αιμιλία Ξανθοπούλου (Δρ. Βυζαντινής Φιλοσοφίας, τ. Επιστ. Συνεργάτης Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών), Οι αγώνες για την κατάκτηση των δρόμων του μεταξιού κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Σάββας Τσιλένης (Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος στο Εθνικό  Ίδρυμα ερευνών),  Το φυσικό και αστικό περιβάλλον  της Κων/πολης πριν και μετά την Άλωση.