Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ