Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΟΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΟΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (16-05-2011)
Από τον Απρίλιο του 2010, έχει ξεκινήσει, υπό την αιγίδα της ΟΙΟΜΚΩ (Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών), η συζήτηση:
περί της συντήρησης και φροντίδας των Κοιμητηρίων στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με τις εκεί Κοινότητες
Η συζήτηση είχε συνέχεια με αποτέλεσμα το καλοκαίρι τρεις τελειόφοιτοι φοιτητές του ΕΜΠ να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να καταγράψουν όλα τα κοιμητήρια και την κατάστασή τους (ήταν 26, βρήκαν μόνο 23, τα τρία δεν υπάρχουν πια...).
Η Επιτροπή της ΟΙΟΜΚΩ που ασχολείται με το θέμα, έχει επιλέξει τρία κοιμητήρια – τα οποία χρειάζονται άμεση φροντίδα και συντήρηση – και αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα - σε ένα λογαριασμό που θα ανοίξει η ΟΙΟΜΚΩ - τα οποία θα παραδοθούν στις εκεί Κοινότητες με στόχο --και με τη δική τους συμβολή-- να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και η συντήρησή τους. Υπάρχει η θέληση και η επιθυμία, μελλοντικά να επεκταθούν οι εργασίες αυτές και σε όσα Ομογενειακά Κοιμητήρια παρουσιάζουν ανάγκη.
* * *
Τον Μάρτιο έγινε η παρουσίαση της έκθεσης των τελειόφοιτων στους Επιτρόπους των Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης.
* * *
Επειδή τα Κοιμητήρια αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρωμιοσύνης, τα μέλη της Επιτροπής Κοιμητηρίων, προγραμματίζουν να ξεκινήσουν την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού όσων επιθυμούν (στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή) να συμβάλλουν στο έργο της συντήρισης και φροντίδας των Ομογενειακών Κοιμητηρίων της Πόλης μας.
Αυτή η αρχική κοινοποίηση γίνεται με στόχο να ερευνηθούν προτάσεις και να καθορισθούν πιθανοί τρόποι συνδρομής ώστε το όραμά μας να γίνει πραγματικότητα
Τηλ. επικοινωνίας: Νίκη Τσιλιγκίρογλου 210 6917051, Νίκος Ουζούνογλου 2107723556
email: evniki@ath.forthnet.gr; nnap@otenet.gr, Fax: 210 7723557