Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ

Α- Αναζητούνται οι παρακάτω ομογενείς για ακίνητο τους, στην περιοχή Άγιος Στέφανος (Yeşilköy) της Κωνσταντινουπόλεως.
Το ακίνητο αν δεν διεκδικηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται θα καταγραφεί υπέρ του δημοσίου.
1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΕΒΙΤΙΑΔΗΣ του Γιάννη (AFRODİTİ ZEVİTİADİS)
2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΒΟΥΛΙΑΔΗΣ του Νίκου (STAVROS ZAVULİADİS)
Τηλ. Επικοινωνίας : 6950446121


Β- Για ακίνητο στην περιοχή του Πέρα - Ταρλάμπασι, από δικαστικές αρχές αναζητούνται οι παρακάτω. Τα στοιχεία δημοσιεύονται στην τουρκική όπως ανακοινώθηκαν από το δικαστήριο. Το ακίνητο αν δεν διεκδικηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται θα καταγραφεί υπέρ του δημοσίου. Όσοι έχουν στοιχεία μπορούν ν’ απευθύνονται στην ηλ. Διεύθυνση anatoli@hol.gr
1. Mentesh kizi Ventura
Mentesh kizi Kadai
2. Yanni oglu Menelaos Teotikos
3. Ilyas kizi Esterya, Roza
4. Aleko oglu Haralambos Koseoglu
5. Feliks Zalloni