Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΩΝ (Η σχετική είδηση στην προηγούμενη ανάρτηση)