Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

"Οι δάσκαλοι που δεν εγκατέλειψαν την Πόλη"

Δημοσίευμα του "ΒΗΜΑΤΟΣ" που μάς θυμίζει το "Χρέος" στήριξης των Σχολών μας, αλλά αναδεικνύει και την ανάγκη να τολμήσουμε μέτρα αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ομογενειακά σχολεία. Γιατί "σχολείο" δεν είναι μόνο τα κτίρια. Αλλά είναι κυρίως η "Αποστολή" του σχολείου και το έμψυχο δυναμικό που την υλοποιεί...

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=34&artId=325049&dt=11/04/2010