Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

ΑΞΙΑ ΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο διακεκριμένος επιστημονικός φορέας των Ποντίων, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, τιμά τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών, για την εικοσάχρονη πολύπλευρη προσφορά του, στον Ελληνισμό του Πόντου. Παρακάτω η σχτική πρόσκληση.