Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ: Δικηγόρο Uzum ATES που εκπροσωπεί τον Mustafa BAKLAVACI. Διεύθυνση Siraselviler Cad. 32/3, Beyoglu IST. (Τηλ. 0090-0212- 252 5600

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ: Κληρονόμοι της ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ (KATİNA KALFAPULOS) του Παναγιώτη και της Βικτωρίας

H ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ (KATİNA KALFAPULOS) κατοικούσε στην περιοχή Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης, στη συνοικία Τσεγκέλκιοϊ  οδό Meserret Αρ. 1 (İstanbul, Uskudar, Cengelkoy Mahallesi, Meserret Sokak, No 1). Στην εγγραφή (κτηματολόγιο) αυτού του ακινήτου ως «ιδιοκτήτης» φαίνονται οι κληρονόμοι του πατέρα της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και οι θείες Ελένη και MANYO (ELENİ και MANYO)
Σύμφωνα με το κληρονομητήριο της ΕΛΕΝΗΣ που απεβίωσε στις 17/1/1937, κληρονόμοι της είναι τα παιδιά του αδελφού της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Είναι γνωστό ότι η MANYO, απεβίωσε άτεκνη και κληρονόμοι της είναι τα παιδιά του αδελφού της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Σύμφωνα με το κληρονομητήριο της ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ που απεβίωσε στις 22/07/1978, κληρονόμοι της ήταν τα αδέλφια της ΑΘΗΝΑ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ (PİPİ). Η ΑΘΗΝΑ απεβίωσε το 1979 αφήνοντας ως κληρονόμους τα παιδιά της ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΠΕΤΡΟ, επίσης απεβίωσε η ΔΕΣΠΟΙΝΑ (PİPİ), αφήνοντας ως κληρονόμους τα παιδιά της ΜΙΧΑΗΛ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΑΝΤΩΝΙΑ.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν αυτά τα άτομα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες του ακινήτου, το δικαστήριο θα τα κηρύξει σε αφάνεια και το ακίνητο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία των Βακουφίων.

Αναζητούνται τα παιδιά της ΑΘΗΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ, τα παιδιά της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (PİPİ), ΜΙΧΑΗΛ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΑΝΤΩΝΙΑ ή οι κληρονόμοι αυτών, οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.