Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΙΧΜΕΣH FUEN, είναι η διεθνής ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών μειονοτήτων. Στην ομοσπονδία μέλος είναι και η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), εκπροσωπώντας τους Ελληνορθόδοξους Κωνσταντινουπολίτες.

Να σημειωθεί ότι στην ομοσπονδία αυτή, όπου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι γερμανόφωνες μειονότητες, εκπροσωπούνται με την ομοσπονδία τους που εδρεύει στην Γερμανία και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης. Οι οποίοι μάλιστα έχουν επιτύχει την εκλογή εκπροσώπου τους στο προεδρείο της FUEN. Δεν πρέπει άλλωστε να θεωρηθεί τυχαία, η πραγματοποίηση της φετινής συνέλευσης της ομοσπονδίας, στην Κομοτηνή.
Σε ένα περιβάλλον, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ουδέτερο, αποτελεί μεγάλη επιτυχία η υπερψήφιση με μια λευκή ψήφο, αυτή των μουσουλμάνων της Θράκης, του ψηφίσματος που εισηγήθηκε η Οι.Ομ.Κω.
Στο ψήφισμα με έμμεσο τρόπο επικρίνεται η Τουρκία και κάθε άλλη χώρα που παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες προστασίας μειονοτήτων, που κάνει χρήση της αναχρονιστικής αρχής περί “αμοιβαιότητας” για να καταπιέζει τους πολίτες της οι οποίοι ανήκουν σε μειονότητες, που αντιμετωπίζει τις μειονότητες ως μοχλό πίεσης στις διακρατικές σχέσεις της, που χρησιμοποιεί μειονότητες ομοεθνών ή ομόθρησκων της για αλυτρωτικούς σκοπούς.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η επιτυχία της Οι.Ομ.Κω. να ψηφιστεί στη FUEN το συγκεκριμένο ψήφισμα, δικαιώνει την σκέψη για την σύνταξη και κατάθεση του. Η κίνηση αυτή της Οι.Ομ.Κω. δεν μπορεί παρά να συσχετιστεί με την συνετή, αλλά και συνεπή πολιτική διεκδίκησης που ακολουθεί προς πάσα κατεύθυνση, σε ότι αφορά τα αιτήματα των Ρωμηών Κωνσταντινουπολιτών.
Παρακάτω δημοσιεύουμε το σχετικό ψήφισμα.

Γρηγόρης ΚεσίσογλουΨήφισμα της
Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων
 (Federal Union of European Nationalities - FUEN)
Μετά από Πρόταση
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Κομοτηνή 16 Μαΐου 2015 

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων:
- Ανακαλώντας στη μνήμη τις Συνθήκες για τις Μειονότητες που έχουν υπογραφεί μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες αποτελούν το καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων στην Ευρώπη, θεμελιώδεις για την διατήρηση της μόνιμης ειρήνης και ευημερίας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια,
-  Έχοντας υπόψη τα νομικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την εποχή αυτή στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών για την προστασία των εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, όπως τη “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ατόμων που ανήκουν σε Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες” των Ηνωμένων Εθνών (1992), όπως επίσης το Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966) και της “Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων” του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995),
-  Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη όσον αφορά στα Δικαιώματα των Μειονοτήτων διαμέσου των διεθνών και περιφερειακών θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
- Σημειώνοντας ότι παρόλη την ανωτέρω αναφερόμενη θεσμική και νομοθετική πρόοδο, εισέτι παρουσιάζεται η τάση από αρκετά κράτη «διμεροποίησης» ή πολιτικοποίησης του ζητήματος της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ασκώντας αρνητική χρήση της έννοιας της αμοιβαιότητας παρά του ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το πραγματικό συμφέρον των μειονοτήτων,
- Αναλογίζοντας  ότι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειονότητες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή χρησιμοποιούνται ως «αποδιοπομπαίοι τράγοι», ώστε να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις με σκοπό τη δημιουργία συγκρούσεων απ’ άλλα Κράτη, με τα οποία θεωρούνται ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο οι μειονότητες- θύματα,
- Σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είχε βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες των ανοικτών ένοπλων συγκρούσεων προκληθέντων από την ανάμιξη των κρατών- προστατών με αλυτρωτικές φιλοδοξίες.
- Επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
Καλεί την προσοχή όλων των κρατών:
- Στο να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων υπογράφοντας, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τη “Σύμβαση Πλαίσιο για Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων” του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Καλεί όλα τα Κράτη:
- Να αναπτύξουν την πολιτική βούληση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους  της προστασίας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων ή πλειοψηφιών,
-  Να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι μειονότητες διαθέτουν τη δική τους υπόσταση, να μην εκλαμβάνουν τις μειονότητες ως αντικείμενα κρατών – προστατών και να εγκαταλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους για την προώθηση των αλυτρωτικών τους διεκδικήσεων,
- Να αναπτύξουν πολιτικές προς την κατεύθυνση ενός πιο υπεύθυνου πολιτικού πολιτισμού, ο οποίος θα αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και θα προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη.