Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»


Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014-  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10,00 πμ.
Τόπος Συνεδρίασης:  Έδρα της Αδελφότητας
Οδός Βυζαντίου 42, Νέα Σμύρνη, Αττική
(Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γ.Σ., η Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και ώρα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1- Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. (Δύο Μέλη).
2- Διαπίστωση Απαρτίας της Γ.Σ.
3- Συζήτηση και ψηφοφορία επί της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για Τροποποίηση του Καταστατικού  του Σωματείου ως εξής:
α. Γλώσσα: Μετατροπή της  καθαρεύουσας σε δημοτική
β. Επωνυμία: Προσθήκη της λέξης «Βοσπόρου»
γ. Απόδοση τίτλου σε κάθε άρθρο του καταστατικού
ε. Νέα Άρθρα: 3- Μέσα επίτευξης σκοπού, 4- Πόροι, 9- Διαγραφές Μελών, 10 παρ.1-6- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίο, 16- Σύγκληση, Απαρτία και Λήψη απόφασης Γεν. Συνέλευσης και 17- Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
στ. Αλλαγές και τροποποιήσεις μικρότερης κλίμακας υπάρχουν σε όλα τα άρθρα του καταστατικού (σύνολο 27) και για το λόγο αυτό παρακαλείστε, όπως ενημερωθείτε για το νέο κείμενο του καταστατικού είτε από την ιστοσελίδα του Σωματείου μας www. megarevma.gr είτε μπορείτε να λάβετε αντίγραφο του κειμένου από τα γραφεία μας
ζ. Διαγραφές άρθρων (λόγω συγχώνευσης με άλλα ή αντικατάστασης τους): 5,12,16,21
4- Απόφαση επί της ακόλουθης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου: Λόγω της πραγματοποίησης από το 2015 της ετήσιας γενικής συνέλευσης κάθε Ιούνιο συνεπεία της τροποποίησης του Καταστατικού, προτείνεται τον Ιούνιο του 2015 να υποβληθεί προς έγκριση ο ισολογισμός  των μηνών Ιουνίου - Δεκεμβρίου του 2014, έτσι ώστε τον Ιούνιο του 2016 η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τον ισολογισμό του δωδεκαμήνου 1.1.2015 - 31.12.2015.

Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         
Γεν. Γραμματέας του .Δ.Σ.