Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ


ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σμυρναίων επαναπροκηρύσσει τον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τη συγγραφή μυθιστορημάτων για παιδιά και νέους με θέμα τη ζωή, το έργο και το μαρτύριο του τελευταίου Ιεράρχη της Σμύρνης, Χρυσοστόμου Καλαφάτη.
Οι συγγραφείς από την Ελλάδα και την Κύπρο που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται με τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την πλοκή, το ύφος, το λεξιλόγιο, και τους χαρακτήρες να γνωρίσουν στα Ελληνόπουλα μια μεγάλη μορφή του νεότερου Ελληνισμού, εκείνη του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου.
Τα επιμέρους βραβεία του διαγωνισμού είναι τα εξής:
Μυθιστόρημα για παιδιά 9–12 ετών (60 – 80 σελίδες), Βραβείο 500 ευρώ.
Μυθιστόρημα για νέους 13–18 ετών (80 – 120 σελίδες), Βραβείο 800 ευρώ.

Όροι διαγωνισμού

1. Τα έργα υποβάλλονται σε 3 δακτυλογραφημένα αντίτυπα με μέγεθος γραμμάτων 12'', εντός φακέλου στον οποίο απαραιτήτως θα αναγράφεται σε ποιόν από τους δύο διαγωνισμούς συμμετέχει ο υποψήφιος.
2. Στο εξώφυλλο κάθε έργου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο του συγγραφέα. Σε χωριστό μικρότερο φάκελο, αδιαφανή και καλά κλεισμένο, θα βρίσκονται τα στοιχεία του συγγραφέα (όνομα, επώνυμο, ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο, e-mail). Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Κρίσεως μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μια και μόνο κατηγορία.
3. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: α) Συγγραφείς που έχουν διακριθεί ή δημοσιευτεί κείμενα τους σε άλλο διαγωνισμό για το ίδιο θέμα είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. β) Τα μέλη των κριτικών επιτροπών. γ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων.
4. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν επί συστάσει ή να κατατεθούν επί αποδείξει στα γραφεία της Ενώσεως Σμυρναίων (οδός Σκουφά 71α και Μασσαλίας, 10680 Αθήνα) από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 έως 13.00, το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 και θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή.
5. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2014 και τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή η οποία θα γίνει γνωστή με την ίδια ανακοίνωση.

To Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Σμυρναίων