Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΙΤΩΝ

Διατύπωση θέσης της Οι.Ομ.Κω. προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αχμέτ Νταβούντογλου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Ουζούνογλου κατά την συνάντηση στην Πρεσβεία της Τουρκίας
(13 Δεκεμβρίου 2013)

Κύριε Υπουργέ,
Σας απευθύνουμε αυτόν τον χαιρετισμό εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Σωματείων μιας ιστορικής Κοινωνίας  που έχει υποχρεωθεί να ζήσει εκπατρισμένη  μακριά από την κοιτίδα της.
Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση στην σύγχρονη ιστορία όπου  οι διεθνείς δεσμεύσεις μεταξύ χωρών – όπως αυτής της Συνθήκης της Λωζάννης - αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου που καθιερώθηκε μετά από την τραγική εμπειρία πολέμου δεν εξασφάλισαν η Κοινότητα μας να μην  διασκορπιστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Η Οι.Ομ.Κω έχει ξεκινήσει και προχωρήσει στην επικοινωνία με τους ιθύνοντες της Τουρκίας με ειλικρίνεια, ζητώντας αποκατάσταση και επανόρθωση των αδικιών που έχει υποστεί από τις παρελθούσες Κυβερνήσεις της Τουρκίας που κορυφώθηκαν ακριβώς πριν 50 χρόνια όταν χωρίς καμιά αιτία απελάθηκαν οι υπαγόμενοι στην συνθήκη της Λωζάννης Ρωμιοί της Πόλης και ακόμα χαρακτηριζόμενοι ως «ξένοι» πολίτες της χώρας, εξαναγκάστηκαν στο να εκριζωθούν από  την πατρίδα τους. Είναι απόλυτη πεποίθηση μας, όπως  αποδεικνύεται από  αδιάσειστα στοιχεία,  ότι αυτά που συνέβησαν δεν είχαν καμιά σχέση με τις  Ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά με την υποχώρηση των αρχών του  κράτους δικαίου και του νόμου . Επομένως όταν σκοπεύουμε να θεραπεύσουμε τις συνέπειες των αδικιών δεν πρέπει να συσχετίσουμε το θέμα με τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αλλά με το ζήτημα της εγκαθίδρυσης ενός πραγματικού κράτους νόμου που σέβονται όλες οι εξουσίες του – η εκτελεστική, η  δικαστική και η νομοθετική – τους δικούς της νόμους και το σύνταγμα. Είναι λυπηρό  για εμάς να βλέπουμε ότι ακόμα μια φορά την τελευταία περίοδο να γίνεται επίκληση της «αμοιβαιότητας» για την συνέχιση αδικιών όπως αυτή της απαγόρευσης της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Ως ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης κοινότητας μετά από μια περίοδο δύο ετών επικοινωνίας, υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας που είναι ρεαλιστικές, συμβατές με την νομοθεσία της χώρας αλλά εξίσου περιέχουν την προσφορά πολιτισμού και υπηρεσιών προς τον τόπο καταγωγής μας, όπως το έχουν κάνει οι πρόγονοι μας πάντοτε.
Οι προτάσεις μας αφορούν τα κεφάλαια: την ανάκτηση  των υπηκοοτήτων, την νομική υποστήριξη στο θέμα των ιδιωτικών ιδιοκτησιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες οι συμπολίτες μας από σκληρές γραφειοκρατικές συμπεριφορές, την υποστήριξη των μελών της νέας γενιάς να παλιννοστήσουν όσοι θέλουν, την επιστροφή της βιβλιοθήκης και του αρχείου της Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, οι προτάσεις μας να δημιουργήσουμε ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στην Πόλη.  Επίσης είναι σημαντικό να λυθούν τα σοβαρά θέματα των βακουφικών ιδιοκτησιών, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας  και το σοβαρό θέμα ότι έχει ανασταλεί επ΄ αόριστο ο κανονισμός εκλογών στα μειονοτικά Βακούφια.
Διαπιστώνουμε δυστυχώς, εκτός της  εξαίρεσης ότι Υπ. Εξωτερικών που έχει αλλάξει στάση ως προς τα θέματα απόδοσης των υπηκοοτήτων και της θετικής ανταπόκρισης  προξενικών αρχών, δεν έχουμε πρόοδο στα άλλα θέματα. Παρά την εγκύκλιο του κ. Πρωθυπουργού  Ρ.Τ.Ερντογάν τον Μάιο του 2010 να σταματήσουν οι συνήθειες του παρελθόντος των άδικων συμπεριφορών προς τους μη-Μουσουλμάνους πολίτες αυτές συμβαίνουν συχνά. Για παράδειγμα ενώ εδώ και 15 μήνες 4 βιβλία μαθηματικών έχουν εγκριθεί καθυστερεί  η χορήγηση της τελικής άδειας.
Σήμερα εκείνο που είναι αναγκαίο, βλέποντας τις τραγωδίες που εξελίσσονται στις γειτονικές μας χώρες, είναι η επικράτηση πνεύματος αλληλοκατανόησης σε όλους μας και η καταπολέμηση του φανατισμού. Πιστεύουμε ότι με τις αντιλήψεις αυτές δεν είναι συμβατή η μετατροπή Μουσείων που υπήρξαν παλαιότερα εκκλησίες και στη συνέχεια τεμένη να ξαναγίνουν  τεμένη.
Σας διαβεβαιώνουμε κύριε Υπουργέ ότι η Οι.Ομ.Κω θα συνεχίσει να εργάζεται με ειλικρίνεια και συνέπεια για την άρση των συνεπειών των αδικιών του παρελθόντος και η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα είναι υπέρ όλων των πολιτών της χώρας.