Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΠΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

ΑΝΑKOIΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΠΠΙΔΩΝ

6 Νοεμβρίου 2012 

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας στην συντέλεση της 31/10 /2012 απεφάσισε ομόφωνα:
Εκφράζει τον βαθύ του προβληματισμό για ανακοινώσεις, χαρακτηρισμούς και ενέργειες που πλήττουν την ενότητα της λειτουργίας της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. η οποία εκφράζει το σύνολο των ιδρυτικών μελών του. 
Είναι αυτονόητο ότι η λειτουργία και η δράση διαφορετικού χαρακτήρα σωματείων στο πλαίσιο της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. δεν μπορεί να γίνεται πάντα στη βάση της ομοφωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υπάρχουν και αποκλίνουσες απόψεις για ορισμένα θέματα. Ωστόσο οι όποιες διαφωνίες θα πρέπει πάντα να εκφράζονται μέσα στις Συνελεύσεις και στα συλλογικά όργανα στη βάση εποικοδομητικού διαλόγου που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της εκπροσώπησης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας των Κωνσταντινουπολιτών. Από τις διαφορετικές ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητες τις τελευταίες ημέρες γίνεται αντιληπτό ότι ουσιαστικά ο στόχος όλων των σωματείων είναι κοινός : Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη προς την Ομογένεια της Πόλης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που δημιουργούν σύγχυση στην ομογένεια και υπερβολικοί χαρακτηρισμοί, στο πλαίσιο της κοινής μας δράσης και της δημοκρατικής εκπροσώπησης όλων των σωματείων εντός της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Στόχος όλων των Σωματείων θα πρέπει να είναι η ενότητα υπό την αιγίδα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας που εκπροσωπεί όσες έχουν φοιτήσει σε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια της Πόλης:
1. Εκτιμά ως θετική και αναγκαία τη δράση όλων των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων στο πλαίσιο της ΟΙΟΜΚΩ για την ανάδειξη των θεμάτων της εκπατρισμένης Κωνσταντινουπολίτικης Ομογένειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2. Χαιρετίζει την πολυδιάστατη δραστηριότητα και ειδικότερα τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ στον τομέα της παιδείας για την Ομογένεια της Πόλης και την μεταλαμπάδευση στους νεωτέρους της πολιτισμικής κληρονομιάς των Κωνσταντινουπολιτών.
3. Εκφράζει τη λύπη του για τις ενέργειες οι οποίες προκαλούν ανθενωτικό κλίμα μεταξύ των Κωνσταντινουπολίτικων Συλλόγων και θέτουν σε κίνδυνο την ενότητα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Ζαππίδων
Η Πρόεδρος
Αιμιλία Θεμοπούλου