Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
H πρόταση καθιέρωσης Ειδικής Επιτροπής, ως πρόσθετος βαθμός δικαιοδοσίας στην Τουρκία, για τις περιπτώσεις προσφυγών   στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
(9 Απριλίου 2012)

Με βάση  δημοσιογραφικές πληροφορίες[1]-[2], διαφαίνεται ότι  το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), επεξεργάζεται τη δημιουργία ενός πρόσθετου βαθμού δικαιοδοσίας  στο υπάρχον Δικαστικό σύστημα της χώρας.
Καθομολογούμενος σκοπός[3] είναι ,να παρέξει τη δυνατότητα στο τουρκικό κράτος να ελέγξει αλλά και να ανακόψει,  με χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες τις ήδη σωρευμένες  πολυπληθείς προσφυγές φυσικών και νομικών προσώπων στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, αλλά και αυτές που ετοιμάζονται να κατατεθούν με κοινό παρονομαστή τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων  εις βάρος τους από την τουρκική πολιτεία.
Διαφαινόμενος  στόχος της σύστασης της Ειδικής επιτροπής με την συνέργεια του ΕΔΔΑ  είναι η δικονομική «διήθηση» των ατομικών προσφυγών πριν το ΕΔΔΑ, καθώς θα δημιουργηθεί η δυνατότητα επέκτασης των εσωτερικών ένδικων μέσων που παρέχει το Τουρκικό Δικαστικό σύστημα, (στους ήδη υπάρχοντες 3 βαθμούς προστίθεται και τέταρτος) προτού ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στο ΕΔΔΑ.
Ως  αιτία της ανάγκης της καθιέρωσης αυτού του νέου  βαθμού  δικαιοδοσίας,  που χαρακτηρίζεται ως «κόσκινο»,  προβάλλεται ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των αναμενόμενων προσφυγών κατά της Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΔΑ για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατατάσσοντας την Τουρκία στην πρώτη θέση στον αριθμό των εις βάρος της προσφυγών μεταξύ των κρατών – μελών του Συμβουλίου τα Ευρώπης.
Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί θεμελιώδες θέμα του εκδημοκρατισμού των κοινωνιών και αφορά πρωτίστως  τον ειλικρινή σεβασμό των ιδίων νόμων μιας πολιτείας, και όχι με την υιοθέτηση προσχηματικών δικονομικών μεθοδεύσεων εν λόγω εφεύρεση του δικονομικού θεσμού «κόσκινου».
Μετά τα ανωτέρω, τίθενται εύλογα  ερωτήματα  αν καθιερωθεί  ένας τέταρτος  βαθμός δικαιοδοσίας,  ποια η νομική, ουσιαστική και πρακτική ύπαρξη των  τριών βαθμών δικαιοδοσίας αφού ακυρώνεται ο ρόλος του «φυσικού δικαστή» και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο ρόλος της Δικαιοσύνης.
Τι θα εμποδίσει και τα άλλα κράτη να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα;
Μια τέτοια εξέλιξη με  μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγήσει στην αλλοίωση των αρχών του ΕΔΔΑ και τελικά στην περαιτέρω αποδυνάμωση του, ειδικά σε περιπτώσεις χωρών με τόσο φτωχές επιδόσεις στο επίπεδο της ουσιαστικής παροχής εχεγγύων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν στο έδαφός της. Επίσης,  θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε, οτι στο ευρύτερο πλαίσιο της διασφάλισης των εγγυήσεων προστασίας όλων των ατόμων κάθε οργανωμένης πολιτείας, συμπεριλαμβανόμενης και της τουρκικής, τα μέτρα σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τον εκδημοκρατισμό συνολικά των κοινωνιών που απαρτίζουν τις πολιτείες αυτές.  [1] http://www.hurriyet.com.tr/planet/20039382.asp
[2] http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/5238-/GazetecilerOnline/aihm-hukumete-guvenmedi-suzgece-siki-kurallar-geti
[3] http://siyaset.milliyet.com.tr/52-yilin-utanc-tablosu/siyaset/siyasetdetay/15.03.2012/1515439/default.htm