Σάββατο 7 Απριλίου 2012

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Όσοι διαθέτουν πληροφορίες για τους ομογενείς, υπηκόους Τουρκίας: Katerina Bütünley, τον αδελφό της Nikoli Bütünley (απεβίωσε το 1960), τον υιό αυτού Yorgi Bütünley και τα τέκνα του Eftikiya, Andon και Mina, εγγεγραμμένοι στα μητρώα της περιοχής Beşiktaş Arnavutköy, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν στην ηλεκτ. δεύθυνση anatoli@hol.gr
Αφορά κληρονομική τους υπόθεση.