Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥΣ

Το δημοσίευμα της Τετάρτης 8/12/1010 στην εφημερίδα Milliyet αλλά και του Ελεύθερου Τύπου της 6/12/2010 δεν αντικατοπτρίζει τις δηλώσεις που έγιναν από τον Νίκο Ουζούνογλου και τον Ευάγγελο Μιχαηλίδη για το αναφαίρετο δικαίωμα των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουν στον τόπο γέννησης τους.

Οι Έλληνες της Πόλης απελάθηκαν βίαια και εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους κάτω από τραγικές συνθήκες, λόγω της εφαρμογής ενός μακρόπνοου προγράμματος αφανισμού της Ελληνικής μειονότητας της Τουρκίας, τόσο στην Πόλη όσο και στην Ίμβρο και Τένεδο από το κράτος της Τουρκίας.
Όσο είναι ψευδές ότι οι Έλληνες της Τουρκίας εγκατέλειψαν τον τόπο τους για οικονομικούς λόγος μετά από το 1955, τόσο ψευδές είναι ότι αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν στην γη των προγόνων τους το κάνουν για οικονομικούς λόγους.
Οι απόψεις περί καθαρά οικονομικών κινήτρων είναι στην κατεύθυνση να συγκαλυφτούν οι μείζονος κλίμακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη την διάρκεια μετά από το 1923.
Το δικαίωμα για θεραπεία των αδικιών του παρελθόντος και η αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος μαζικής κλίμακας, προβλέπονται από το ψήφισμα 60/147 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. του 2007 και το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του Ελληνισμού της Πόλης και της Ίμβρου και Τενέδου.
Η προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής αιτίας των διωγμών κατά των μειονοτήτων και της βάναυσης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί πράξη στην κατεύθυνση της συνέχισης των διωγμών αυτών.

Νικόλαος Ουζούνογλου