Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ


Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), με την εμβέλεια που έχει αποκτήσει στα οκτώ περίπου χρόνια της λειτουργίας της, έχει καταφέρει να εκπροσωπεί τους Ρωμηούς Κωνσταντινουπολίτες σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς.
Η τακτική συμμετοχή στις εργασίες αυτών των οργανισμών, αποτελεί πρόσθετο «σημείο πίεσης» προς το κράτος της Τουρκίας, για να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη «ευαισθησία» τα αιτήματα που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω. για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης και την μερική έστω αποκατάσταση των αδικιών που έχει υποστεί από τις κρατικές πολιτικές. 
Παραπάνω χρησιμοποιήσαμε το ρήμα «έχει καταφέρει», διότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία η εκπροσώπηση της Οι.Ομ.Κω. σε αρκετά συνέδρια και εργασίες διεθνών οργανισμών, εάν λάβουμε υπόψιν τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτει.
Κι αυτή η επιτυχία έγινε εφικτή, διότι η Οι.Ομ.Κω. εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία μελών της διοίκησης της στους διεθνείς οργανισμούς, έχει κινητοποιήσει και εθελοντικές δυνάμεις, όπως πρόσωπα που κατοικούν στις πόλεις που διεξάγονται οι εργασίες αυτών των οργανισμών.
Αυτή η κινητοποίηση φιλικών δυνάμεων, που συμβάλλει στην πολυσχιδή διεθνή παρουσία της Οι.Ομ.Κω., είναι ακριβώς η απόδειξη της εμβέλειας που έχει αποκτήσει, χάρη και στην συστηματική και εργώδη προσπάθεια του προεδρείου της, υπό τον καθ. ΕΜΠ κ. Νικόλαου Ουζούνογλου.
Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. για την συμμετοχή της σε συνέδριο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.


Ανακοίνωση
Για την συμμετοχή στο Συνέδριο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Προστασία Εθνικών Μειονοτήτων
(29-30 Οκτωβρίου 2015)

Το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Προεδρεία του ΟΑΣΕ στην Βιέννη 29-30 Οκτωβρίου 2015, είχε σκοπό να γίνει απολογισμός για την κατάσταση των μειονοτήτων, με βάση  τις συμβάσεις και οδηγίες που έχουν συνταχθεί υπό τον συντονισμό του ΟΑΣΕ για την προστασία των Μειονοτήτων.
Η Οι.Ομ.Κω. στο Συνέδριο εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Παντελή Heinz Gstrein, ειδικό σε θέματα ιστορίας των μειονοτήτων.
Η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων που έχει συνταχθεί εδώ και 15 περίπου χρόνια υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει προέλθει από τον ΟΑΣΕ.  Η Σύμβαση αυτή, έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με εξαίρεση την Γαλλία και την Τουρκία. 
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. όπως έχει κάνει και στο παρελθόν,  ζήτησε από την Τουρκία να επικυρώσει την Σύμβαση αυτή με το σκεπτικό ότι θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα για την προστασία των μειονοτήτων και θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου.
Η απαίτηση αυτή διατυπώθηκε παρουσιάζοντας αρχικά την ιστορία των διωγμών και καταπιεστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από το κράτος της Τουρκίας κατά της Ρωμαίικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. 
Τα δύο άλλα κείμενα που αφορούσαν το αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν: (α) οι οδηγίες του ΟΑΣΕ προς τα κράτη μέλη, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, γνωστές ως  οδηγίες Ljubljana και (β) οι οδηγίες για τις διακρατικές σχέσεις όσον αφορά τα μειονοτικά δικαιώματα, που ονομάζονται οδηγίες Bolzano.
Με το δεδομένο ότι οι οδηγίες Ljubljana αφορούν τις μειονότητες, παρουσιάστηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης των οδηγιών αυτών, στη βάση των κριτηρίων που θέτουν. Στην συγκριτική αυτή μελέτη παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας, τα σημεία που έχουν αντιμετωπιστεί ή έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά και οι περιπτώσεις που δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Το κείμενο σε μορφή συγκριτικού πίνακα, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu . 
Η ευρύτητα και λεπτομέρεια των επιμέρους οδηγιών Ljubljana, επιτρέπει την αποτύπωση της κατάστασης των μειονοτήτων σε μια χώρα και για τον λόγο αυτό η παρουσίαση της Οι.ΟμΚω. υπήρξε καταλυτική για να γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο η σημασία των μέτρων Αποκατάστασης και Θεραπείας που έχει θέσει η Οι.Ομ.Κω. ως αδήριτη αναγκαιότητα, προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας.
Στο συνέδριο επίσης υπήρξε παρέμβαση από εκπροσώπους της Ελληνικής Μειονότητας Βορείου Ηπείρου και παρουσιάστηκαν οι παραβιάσεις που συμβαίνουν την τελευταία περίοδο, σαν συνέχεια των διωγμών που έχει υποστεί η ιστορική αυτή Ελληνική Κοινότητα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.