Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

anatoli: Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»

http://anatoliblog.blogspot.com/2010/02/blog-post_20.html#more

http://anatoliblog.blogspot.com/2010/03/700.html