Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΚΙ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 35 Κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου η ετήσια τακτική γενική συνάντηση του Συνδέσμου μας.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το ζωτικό θέμα της ομογένειάς μας σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Κοινοτήτων μας και η ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμού ο οποίος θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία του ζητήματος.
Ως εκ τούτου, με βάση τα ανωτέρω, διορίστηκε μία πενταμελής επιτροπή, μέσα στο πλαίσιο ασφαλώς του ΣΥΡΚΙ, από πέντε κοινοτικούς παράγοντες (τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σανταλτζίδη, Γεώργιο Παπαλιάρη, Γιάννη Παϊσιο, Αικατερίνα Πρόκου Τουρκέρ και Βασίλη Βασιλειάδη), η οποία θα έχει την ευθύνη να μελετήσει το μείζον αυτό θέμα και ειδικότερα τη σύνταξη σχετικού Κανονισμού, που θα προστατέψει τα συμφέροντά μας και η οποία θα παρουσιάσει εντός τριών μηνών τα πορίσματά της.
Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και αναμένουμε τα αποτελέσματα της νέας επιτροπής.
             
Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων…Ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.
Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 20 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli@hol.gr
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για όσους εγγραφούν τώρα συνδρομητές, η συνδρομή των 20 Ευρώ, θα καλύπτει την περίοδο μέχρι τέλους του 2018.

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli@hol.gr