Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ”

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:
Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες»

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις, στις τέσσερεις συνεδρίες της Ημερίδας και τη συζήτηση που ακολούθησε με τους συμμετέχοντες, δίνονται παρακάτω. Τα πρακτικά της Ημερίδας υπό μορφή κειμένων, παρουσιάσεων ppt και ηχητικών καταγραφών θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό συνθήκες κοινωνικής ευημερίας.
· Η ανάληψη από κοινού προσπάθειας των συλλογικών φορέων των Κωνσταντινουπολιτών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω για συγκρότηση και εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης των επιθυμούντων να παλιννοστήσουν στην Πόλη αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας.  
· Η σχέση των Κωνσταντινουπολιτών που διαβιούν εντός και εκτός της Πόλης, με τις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, πρέπει να αναβαθμιστεί με αναγκαίες ενέργειες σε Επιμελητήρια και απευθείας προς τις εταιρείες.
· Η προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες προς τα ιδρύματα της Ρωμιοσύνης στην Πόλη με οργανωμένο τρόπο, πρέπει να αξιοποιηθεί με την συνεργασία του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω.
· Η ακολουθούμενη πολιτική της Οι.Ομ.Κω., σε συνεργασία με τους φορείς της Ομογένειας, της προσπάθειας επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων με απευθείας συνομιλίες με τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί.
· Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελίξεων στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και που αφορούν το σύνολο της Ρωμαίικης Κοινότητας είναι σημαντική ανάγκη.
· Η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πραραγόντων της Ομογένειας είναι εκ των ουκ άνευ όρος αντιμετώπισης των θεμάτων μας. Η ενδοκοινοτική συνεννόηση θα είναι αποτελεσματική εάν γίνεται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.
· Πάνω από όλα είναι απαραίτητη η ενίσχυση της  Πίστης  για την επίτευξη του στόχου της αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης.
· Το παράδειγμα της Ίμβρου είναι σημαντικό για τους Κωνσταντινουπολίτες.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  της Ρωμιοσύνης  στις νέες γενιές
· Καλείται η Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη Σωματεία να ενισχύσουν της εθελοντικές δράσεις των νέων.
· Τα Σωματεία της Εκπατρισμένης Κοινότητας καλούνται να συνδράμουν στη διάσωση του Πολιτισμού της Ρωμιοσύνης με την ενδυνάμωση των δεσμών με την Πόλη.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση  εντός και εκτός της Πόλης
·  Η ανάγκη της δημιουργίας ενός θεσμικού φορέα - έστω και σε συμβουλευτική μορφή - που θα εξασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των βακουφίων είναι αναγκαία να επιτευχθεί τους επόμενους 3 μήνες με την συνεργασία του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω. υπό την ευλογία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
· Η δημιουργία ενός φορέα (με μορφή νομικού προσώπου) «Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ρωμιοσύνης» πρέπει να εξεταστεί σοβαρά για την υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων και την ίδρυση ενός Πολιτιστικού Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να προηγηθεί διάλογος και συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της Ομογένειας.
· Καλείται η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής συνεργαζόμενο με το ΣΥΡΚΙ να συνδράμει στην νεοϊδρυθείσα Ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης.
· Θα πρέπει να συνεχιστεί η από κοινού προσπάθεια όλων προς τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας, για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων των βακουφίων.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η Παιδεία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης
· Η επιστημονική και με αντικειμενικότητα προσέγγιση στα σοβαρά ζητήματα της Ομογενειακής Παιδείας είναι η μόνη οδός για την αντιμετώπισή τους. Συναισθηματικές προσεγγίσεις ή καθεστωτικές αντιλήψεις ότι «είναι όλα καλά» δεν βοηθούν σε τίποτα παρά μόνο στη διαιώνιση και χειροτέρευση των προβλημάτων. Η περιχαράκωση σε ιδεοληψίες δεν βοηθά καθόλου και ο ειλικρινής διάλογος είναι απαραίτητος.
· Η αξιολόγηση με σαφείς προκαθορισμένους κανόνες όλων: μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να κρίνονται με κριτήριο τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης παιδείας.
· Η αύξηση του αριθμού των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και της σωστής ενημέρωσης των γονέων.
· Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών συνεργασιών των σχολείων με άλλα σχολεία στο πλαίσιο προγραμματισμού. 

Η οργάνωση Ημερίδων κάθε 6 μήνες, στην Πόλη και την Θεσσαλονίκη κατά σειρά, με την παρουσίαση της προόδου των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί είναι εξαιρετικά σημαντική.