Κυριακή 9 Απριλίου 2017

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣH Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Η Ημερίδα φιλοδοξεί να γίνει το σημαντικότερο φόρουμ συζήτησης των θεμάτων που αφορούν την Πολίτικη Ρωμηοσύνη, μετά το ιστορικό Συνέδριο «Συνάντηση στη Πόλη: Το Παρόν και το Μέλλον των Ρωμιών της Πόλης», που πραγματοποιήθηκε το 2006. Παρακάτω δημοσιεύουμε την σχετική πρόσκληση.

Πρόσκληση  στην Ημερίδα
Σάββατο 29 Απριλίου 2017

 «Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:
Παρόν και Μέλλον υπό τις Σημερινές Συνθήκες»

Κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. υποβλήθηκε σημαντικός  αριθμός προτάσεων, τόσο από την Πόλη όσο και την Εκπατρισμένη Κοινότητα,  για παρουσίαση στην Ημερίδα που έχει  σκοπό την ανοικτή συζήτηση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που διαβιεί. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι υπό κατάρτιση και θα ανακοινωθεί την επόμενη περίοδο. Η  Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών – Αμπελόκηποι- Αθήνα το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, 9.30 – 14.30 και  αποτελείται από τέσσερεις επί μέρους συνεδρίες:

-   Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό συνθήκες ευημερίας.
-        Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  εκτός της Πόλης στις νέες γενιές.
-        Η ενίσχυση των θεσμικών δομών εντός και εκτός της Πόλης
-        Η Παιδεία ως βασικού παράγοντα για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.

Στο κλείσιμο της Ημερίδας με την εφαρμογή ενεργούς πρωτότυπης συμμετοχικής διαδικασίας  όλων των συμμετεχόντων στην Ημερίδα (εισηγητών και μη), θα επιχειρηθεί  η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα επιμέρους θέματα που θα έχουν συζητηθεί.
Θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση κατά την διάρκεια της Ημερίδας.