Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΑΡΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.


Μετά από επίμονες παρεμβάσεις της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών στις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας, αίρεται ο αποκλεισμός των Κωνσταντινουπολιτών - οι οποίοι παλαιότερα ήταν πολίτες της Τουρκίας και σήμερα έχουν ιθαγένεια της Ελλάδας - από την εφαρμογή της «κυανής κάρτας».
Η «κάρτα» αυτή χορηγείται από τις αρχές της Τουρκίας σε πρώην πολίτες της και τους εξασφαλίζει την χρήση ίσων αστικών δικαιωμάτων με τους νυν πολίτες της Τουρκίας. Από το δικαίωμα της «κυανής κάρτας» είχαν εξαιρεθεί αυθαίρετα, όσοι είχαν πάρει ιθαγένεια της Ελλάδας (και πρώην σοσιαλιστικών κρατών). Με την «κυανή κάρτα», οι Κωνσταντινουπολίτες που πλέον δεν έχουν την ιθαγένεια της Τουρκίας, διατηρούν ακέραια τα κληρονομικά δικαιώματα τους, διευκολύνονται σε θέματα διαμονής, εργασίας, λειτουργία επιχείρησης κ.α στην Τουρκία.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τις δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε η Οι.Ομ.Κω. σχετικά με το θέμα.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
Δυνατότητα Απόκτησης της «Κυανής Κάρτας» από Ρωμιούς που έχουν Αποποιηθεί της Ιθαγένειας της Τουρκίας κατόπιν Άδειας των Αρχών
(3/3/2016)
Στη συνέχεια ενεργειών της Οι.Ομ.Κω. διευκρινίστηκε από το Γενικό Προξενείο Αθηνών της Τουρκίας ότι οι Ρωμιοί που αποποιήθηκαν  της ιθαγένειας της Τουρκίας μετά από άδεια των  αρμόδιων αρχών της Τουρκίας, δικαιούνται να λάβουν «Κυανή Κάρτα» (Mavi Kart) μετά αίτηση τους προς τα Γενικά Προξενεία. Το ίδιο δικαίωμα έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια των δικαιούχων.  Με την απόκτηση της «Κυανής Κάρτας» οι κάτοχοι αποκτούν τα ίδια αστικά δικαιώματα με τους πολίτες της Τουρκίας, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεστε. Σημαντικό είναι ότι οι κάτοχοι της «Κυανής Κάρτας» δεν χρειάζονται άδεια εργασίας και άδεια παραμονής αν παλιννοστήσουν στις  πατρογονικές τους πατρίδες.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
2η Ανακοίνωση
Για την Δυνατότητα Απόκτησης της «Κυανής Κάρτας» από Ρωμιούς που έχουν Αποποιηθεί την Ιθαγένεια της Τουρκίας κατόπιν Άδειας των Αρχών
(10/3/2016)
Στη συνέχεια της Ανακοίνωσης για το ανωτέρω θέμα και όπως έχει ήδη επισημανθεί στην προηγούμενη Ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. (3/3/2016), προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχετικού νόμου για την χορήγηση της «Κυανής Κάρτας» είναι,  η αποποίηση της ιθαγένειας της Τουρκίας να έχει γίνει κατόπιν αίτησης και έγκρισης της από τις αρμόδιες αρχές. Επομένως ο νόμος δεν ισχύει σε περίπτωση που η αφαίρεση της ιθαγένειας είχε γίνει μονόπλευρα από την Κυβέρνηση της Τουρκίας, όπως γινόταν συστηματικά στις δεκαετίες 1960-1990 και ήταν αποτέλεσμα της  κρατικής πολιτικής για την μείωση των υπαγόμενων στην Συνθήκη της Λωζάννης μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας. 
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από ενδιαφερόμενους, παρ’ ότι στο παρελθόν υπέβαλλαν αίτημα προς τις προξενικές αρχές για αποποίηση της ιθαγένειας, κατά πάσα πιθανότητα οι προξενικές αρχές δεν διαβίβαζαν τις αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να αφαιρείται η τουρικική ιθαγένεια χωρίς τα ευεργετήματα της «αποποίησης ιθαγένειας κατόπιν αδείας των αρχών». Για τον λόγο αυτό και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας να επικοινωνήσουν με  την Οι.Ομ.Κω. διαμέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης nnap@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.