Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Οι Σύνδεσμοι Μεγαλοσχολιτών, Ζωγραφειωτών, Ζαππίδων, Kεντρικιάδων και Ιωακειμειάδων, που εδρεύουν στην Αθήνα 
και οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, Ζωγραφείου, Ζαππείου και Ιωακειμείου που εδρεύουν στην Πόλη
Σάς προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως
(1861 - 1922)
Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012, στις 10.30 π.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι)

Η οργανωτική επιτροπή:
Σταύρος Θ. Ανεστίδης
Αιμιλία Θεμοπούλου
Νικόλαος Ουζούνογλου
Δημήτριος Φραγκόπουλος