Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Φίλες και φίλοι αναγνώστες
- Η ανάρτηση "ΑΝΘΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΝΩ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ" από λάθος επαναδημοσιεύτηκε. Γι' αυτό διαγράφηκε από το ιστολόγιο η επανάλειψη της ανάρτησης. Σύντομα θα επανέλθουμε στο πρόβλημα της Ομογενειακής Παιδείας, με αναφορά στις δικές μας ευθύνες, δηλαδή των παραγόντων της ομογενειακής εκπαίδευσης.
- Όσοι φίλοι εγγράφονται στο ιστολόγιο για να λαμβάνουν αυτόματα τις νεότερες αναρτήσεις, οπωσδήποτε θα πρέπει ν' απαντούν στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβουν, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.
- Σύντομα με ανάρτηση μας θα αναφερθούμε στην ανακοίνωση των Νοσοκομείων Βαλουκλή για την οικονομική διαχείριση του ιδρύματος.