Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ


Ενώ η Ρωμέϊκη κοινότητα της Πόλης μέχρι σήμερα έχει κάνει σοβαρά βήματα για την ανασυγκρότηση της, επωφελούμενη και από το νέο νομικό πλαίσιο που έχει καθιερώσει η τουρκική κυβέρνηση, υπάρχουν κάποιοι θύλακες εντός της κοινότητας που επιμένουν να μην προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για διεξαγωγή εκλογών, ορισμένες επιτροπές ενοριών και ιδρυμάτων, κωλυσιεργούν αδικαιολόγητα και δεν προκηρύσσουν εκλογές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι θέλουν να αποκρύψουν διαχειριστικές ατασθαλίες.

Μεταξύ αυτών των επιτροπών, ιδιαίτερη θέση κατέχει αυτή των «Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Βαλουκλή», λόγω της δεσπόζουσας θέσης που έχει στην κοινοτική οργάνωση της Ομογένειας.
Η επιτροπή αυτή δια του προέδρου της κ. Καραγιάννη, στις αρχές Δεκεμβρίου 2009 είχε αναγγείλει ότι τον Ιανουάριο του 2010 θα ανακοινώσει τον ισολογισμό του 2009. Η αναγγελία αυτή, που έγινε προφανώς για να καταλαγιάσει την έντονη δυσφορία που υπάρχει στους κόλπους της Ομογένειας για την μη διεξαγωγή εκλογών, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί παρ’ ό,τι έχει παρέλθει ο Ιανουάριος.
Να σημειωθεί ότι η Εφορεία των Νοσοκομείων Βαλουκλή, το 2006 είχε αναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει εκλογές το 2008, όμως δεν πραγματοποίησε την υπόσχεση της.
Άλλες εφοροεπιτροπές που δεν κάνουν εκλογές είναι αυτή των ενοριών της Βλάγκας υπό τον κ. Χονδρόπουλο, του Διπλοκιονίου (Μπεσίκτας) υπό τον κ. Μπελαλίδη, της Σχολής του Ζαππείου υπό τον κ. Κεφάλα.
Ο κ. Κεφάλας έχει δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει εκλογές σε σύντομο διάστημα, έως το Πάσχα. Αναμένουμε την υλοποίηση της δήλωσης.
Επίσης εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και στην επιτροπή του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου υπό τον κ. Καρακάση, εφόσον αυτή έχει αποκατασταθεί στα καθήκοντα της με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα νομικά κωλύματα.
Μία άλλη ιδιάζουσα περίπτωση με νομικές εμπλοκές, όπως το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου, είναι και αυτή του Κεντρικού Παρθεναγωγείου. Παρ' ό,τι μέλη της διορισμένης διαχειριστικής επιτροπής έχουν αιτηθεί την προκήρυξη εκλογών, αυτή δεν έγινε δεκτή, επειδή οι κρατικές αρχές επιμένουν να μην αποδέχονται το καθεστώς του "μειονοτικού βακουφίου" για τη σχολή. Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, μετά από την έφεση που ασκήθηκε στην αρχική απορριπτική απόφαση.
Για το θέμα των επιτροπών που δεν κάνουν εκλογές, έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον και στους κόλπους της διασποράς των Κωνσταντινουπολιτών. Οι εκπατρισθέντες Πολίτες συνεχίζουν να διατηρούν δεσμούς με τις κοινότητες και τα ιδρύματα της ομογένειας, τόσο με τις συχνές επισκέψεις στην Πόλη όσο και με υλική και ηθική αρωγή προς τα ομογενειακά ιδρύματα και τις κοινότητες.
Μία έκφραση αυτού του ενδιαφέροντος είναι και η συλλογή υπογραφών που έγινε στην έκκληση «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», την οποία προηγουμένως είχαν υπογράψει 50 ομογενείς από την Πόλη.
Την έκκληση αυτή, για διεξαγωγή εκλογών εκεί που δεν έχουν γίνει, μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει 647 Πολίτες της διασποράς.
Εντός της ημέρας από το ιστολόγιο μας θα δημοσιεύσουμε τον κατάλογο των Πολιτών μαζί με το κείμενο που υπέγραψαν.