Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Στο ΦΕΚ της 17ης Αυγούστου δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση υπουργών Μεταφορών και Εξωτερικών για την μετατροπή των αδειών οδήγησης Ομογενών εκ Τουρκίας. Όλη η απόφαση και τα απαιτοπύμενα δικαιολογητικά στο επόμενο τεύχος της Ανατολής.