Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

ΡΙΓΗ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Ρίγη και δάκρυα συγκίνησης σκόρπισαν τα κάλαντα που έψαλλαν σε δεκάδες σπίτια ομογενών, τρεις ομάδες των Νέων Εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.
Θα βρείτε σύντομα βίντεο στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.youtube.com/watch?v=d1jmZyVPzpI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yMcReYhln3U&feature=youtu.be