Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 17.30 στην αίθουσα της κοινότητας Αγίας Τριάδας Σταυροδρομίου ο Σύνδεσμος Υποστήριξης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα για συνάντηση εφοροεπιτρόπων των κοινοτήτων μας για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την οριστική παύση λειτουργίας κάποιων σχολείων μας και τον επικείμενο αποχαρακτηρισμό τους από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ενδεχόμενη χάραξη κοινής στρατηγικής στο θέμα της αξιοποίησης των σχολικών κτιρίων.
Συμμετείχαν 50 εκπρόσωποι των κοινοτήτων καθώς και ο Πρόεδρος της ΟΙΟΜΚΩ κ. Ν. Ουζούνογλου, ο οποίος παρουσίασε τις απόψεις-προτάσεις των Ρωμέϊκων Συνδέσμων του εξωτερικού.
Μετά από εκτενή συζήτηση, την οποία συντόνισε η κα Κατερίνα Πρόκου, γενική γραμματέας του Συνδέσμου, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (1) την προς το παρόν ανακοπή των διαδικασιών για το κλείσιμο και άλλων σχολείων και (2) την σύσταση ομάδας εργασίας που απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
α) Καραογλάν Φραγκώ
β) Κομοροσάνο Μαρία
γ) Μπαζγκάρλο Πέτρος
δ) Μωυσάκη Ελένη
ε) Παριζιάνος Αντώνης
στ) Πορίδης Απόστολος
ζ) Χατζηαναστασίου Σπύρος
η) Μηνάς Τσιτσάκος (εκπρόσωπος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ)
και η οποία θα συντάξει έκθεση βάσει των συζητηθέντων στη συνάντηση της 13ης Απριλίου, που θα εμπεριέχει προτάσεις για τις κτιριακές ανάγκες της Ομογένειας, θα εντοπίσει τα ενδεδειγμένα προς αυτό κτίρια και θα μελετήσει όλες τις υπάρχουσες προτάσεις για εμπορική αξιοποίηση.
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων.